×

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

Te + Én

A házasság előtti szex és a válás összefüggése

A Utah Egyetemen készült vizsgálat szerint legkisebb eséllyel azok a nők válnak el öt éven belül, akiknek a házasságuk előtt egyetlen férfival – többnyire a leendő férjükkel – volt, vagy egyetleneggyel sem volt szexuális kapcsolatuk, a legnagyobb eséllyel pedig azok válnak el pár éven belül, akiknek tíz vagy annál is több férfival volt már dolguk az esküvőjük előtt.

Nicholas H. Wolfinger, az Institute for Family Studies című blogon közzétett tanulmány szerzője arra azért felhívja a figyelmet, hogy a házasság előtti szex és a későbbi válás közötti összefüggés nem ennyire egyértelmű. Például azok a nők, akiknek két szexuális partnerük volt a házasságuk előtt, nagyobb valószínűséggel válnak el a vizsgálat adatai alapján, mint azok, akiknek 3–9 közötti, sőt az 1980-as és ’90-es években ezek a nők összességében nagyobb arányban váltak el még azoknál is, akiknek 10 vagy annál is több férfi partnerük volt már, mielőtt férjhez mentek volna.

Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

Fotó: Pixabay/CCO Public Domain

A számok arról árulkodnak, hogy a 2000-es években azoknak a nőknek, akiknek tíznél is több házasság előtti kapcsolatuk volt, nagyjából a 33 százaléka vált el az esküvőt követő öt éven belül, míg ez az arány 30 százalékra csökkent azoknál, akiknek kettő, és 25 százalékra azoknál, akiknek 3–9 kapcsolata volt az esküvőt megelőzően. Azok körében, akik szűzen mentek férjhez, a válási arány mindössze 6 százalék volt.

Mire következtethetünk mindebből? Arra, hogy a több vagy sok szexuális partner növeli a válás esélyeit mind a felsőfokú végzettségűek, mind a munkásosztály tagjai körében. Annak pedig, ha valakinek kevés szexuális partnere van, lehet vallási oka is, vagy okozhatja az alacsony kockázatvállalási hajlandóság is.

Egy óvatos megközelítés szerint a szex és szerelem előrevetíti a stabilabb házaséletet mind a munkásosztály és a főiskolai végzettségű amerikaiak körében.

Kérdés persze, hogy állnak ezzel a férfiak. Vajon ők is nagyobb eséllyel válnak el, ha házasságukat megelőzően több szexuális kapcsolatuk volt, vagy náluk nem mutatható ki összefüggés a válás és a házasság előtti szex között?