Egészség

A lepra már gyógyítható - a butaság még nem

A magyar Lepramisszió 45 éve a legnyomorultabbak szolgálatában.

Miközben saját családtagjaik és környezetük az ősi babonák és tudatlanság miatt még ma is kirekeszti őket, a legnagyobbak segítő szeretettel hajolnak hozzájuk. Jézus, aki az Újszövetségben számos leprást meggyógyított, a 20. században Mahátmá Gandhi, aki az „érinthetetlen” leprásokat is embernek tekintette, Kalkuttai Teréz anya, aki sebeiket és lelküket ápolta. A Nobel-békedíjas Albert Schweitzer, aki kórházat alapított a gaboni Lambarénében a gyógyításukra, Diana walesi hercegnő, aki ágyuk szélére ült, megfogta kezüket, fővédnöke volt a Nemzetközi Lepramissziónak, és számolatlanul adakozott gyógyításukra. A néhány hete Nobel-békedíjas kongói Denis Mukwege orvos, aki hazájában nemcsak a meggyalázott nőknek, hanem a leprabetegek ügyének is bátor szószólója. – Hazánkban az idén 45 éves Lepramisszió fáradozik a segítségen. Kis helyzetjelentés a Leprások világnapja alkalmából.

ee_lepra0

Az emberiség évezredeken át kivetettjei, a leprabetegek ma is ugyanúgy szenvednek ez ősi, rémisztő betegség és következményeinek súlyától, mint évezredekkel korábban. Napjainkban is, hivatalos statisztikák szerint átlagosan minden 2. percben valakiről diagnosztizálják a Földön a leprát, és közülük minden 5. egy gyermek! A statisztikáknál pedig jóval nagyobb azoknak a száma, akik talán soha nem jutnak el a diagnózisig a tudatlanság, félelem, szégyen, vagy egyszerűen a távolság miatt.

A civilizált világban természetesen már régóta nem fordul elő a betegség. (Félrevezető lehet, amiről sokan tudnak: a 90-es években a romániai Tichilestiben még élt kb. 30 idős, korábban már teljesen meggyógyított leprabeteg, akikről család hiányában halálukig szépen gondoskodott az állam. Ez össze se mérhető szám ahhoz képest, hogy a leprabetegség ma is tömegesen fordul elő Indiában, Nigériában, Dél-Amerika egyes területein, és más ázsiai, afrikai területek mellett egyre inkább Indonéziában is. Melegágya a tisztátalan, egyéb más fertőzéseket is előhívó közeg, szennyezett víz, alultápláltság. A lepra okozója a mélységes nyomor, áldozatait pedig még mélyebbre húzza a megbélyegzés, kirekesztés és társadalmi ellehetetlenítés ősi gyakorlata által. Megelőzésére egyelőre még nincs védőoltás, de mindezen nyomorfaktorok javításával, a legalapvetőbb higiéné biztosításával, széleskörű felvilágosítással és tudatformálással hatásosan lehet kiszorítani az előfordulást.

ee_lepra1

A leprabetegség nem örökletes, és ma már ráadásul könnyen gyógyítható kiváló gyógyszerek segítségével! Nem volna szabad előfordulnia többé a Földön! A lepraszervezetek –köztük hazánk Lepramissziója is – átfogó segítségnyújtással fáradozik a helyszíneken a leprabetegség okainak és következményeinek felszámolásán szűrésekkel, a mielőbbi diagnózis felállításával, meggyőzéssel, jogvédelemmel, műtétekkel, oktatással, életkezdő támogatások, lelki vigasz nyújtásával a betegek, családtagjaik és közösségeik javára. Mindezen tevékenységhez nagyrészt a nyugati világbeli magán- és közszereplőktől gyűjt adományokat. A Nemzetközi Lepramisszió zárt hálózatában minden segítség a legmegbízhatóbb módon célhoz ér.

A Lepramisszió Magyarországon 45 éve: 1974. januárjában csodával határos módon kezdte meg tevékenységét. A világ legnagyobb lepraszervezete: a 145 éves, 29 tagországot tömörítő, londoni székhelyű The Leprosy Mission International 2002-ben akkreditálta. Annak azóta is egyetlen kelet-európai tagja. A világszervezet keretében, annak intézményrendszerében évente növekvő mértékben vállal részt a megelőző, gyógyító, rehabilitáló tevékenységben. A korábbi évtizedek során Nepálban, Bhutánban, Ugandában, Nigériában, Thaiföldön, Indiában, Bangladesben, Kínában, Indonéziában volt jelen segítségével. 2019-ben Kongóban lepraszűrési kampányt, az indiai Kalkutta lepramissziós kórházában a korábbi szemészeti műtétkampány folytatását és az általános orvoslást, Etiópiában pedig egészségvédelmi dolgozók leprológiai képzését finanszírozza gyűjtött adományokból.

A magyar szervezet feladatának tekinti a világ szenvedésének enyhítése mellett a magyar lakosság érzékenyítését és karitatív tevékenységre való mobilizálását is. Széleskörű önkéntes hálózattal tevékenykedik az ország egész területén: szerencsére sokan érzik fontosnak, hogy necsak egyéni életükre figyeljenek, hanem tőlük távoli országokban élő leprabetegek, sokszor felfoghatatlanul nehéz életének javításához járuljanak hozzá különféle tevékenységekkel, ill. adományozással. Sokatmondó a szervezet hitvallása is: Segítségünkkel emberéletek változhatnak meg.