×

Siker

Pécsi régészeti siker

Jelentős régészeti sikernek örülhetnek a pécsiek. A török hódoltság idején készült rézedények kerültek elő az egykori Rózsakertben folyó földmunkák alatt.

Pécs Nagy Szulejmán szultán alatt lett hódoltsági terület. A szultán a magyarországi hadjáratai alkalmával többször útba ejtette a várost, szívesen időzött itt. Mivel kiváló nevelésben részesült, és az ötvösmesterséget is kitanulta, birodalmában a rézművesség virágzott.

Egy ideje a Pécsi Egyházmegye beruházásaként egy turisztikai központ építése folyik a területen. A beruházás védett régészeti lelőhelyen történik, ezért a földmunkával érintett részeken régészeti kutatásra van szükség, amelyet Janus Pannonius Múzeum végez Tóth Zsolt régész vezetésével.

Fotó: iStock.com/Krugloff

Ennek a gondos kutatómunkának köszönhető, hogy a közművek lefektetése során egy késő középkori épület részlete került elő, amely minden bizonnyal egy tűzvészben pusztult el valamikor a a tizenötödik században. Ráadásul a szokásos edénytöredékek, állatcsont darabok mellett az épület kőfala mentén két darab, teljesen ép állapotú rézedény is előkerült. Az egyik egy kiöntőcsöves kanna, a másik egy talpas tál.

Hasonló tálat kettőt is találtak már a régészek, mindkettőt kerámiából, rézből azonban egyet sem. Így ritka és jelentős tárggyal gyarapodott a Janus Pannonius Múzeum régészeti gyűjteménye. A két edény dokumentálás után a restaurátorműhelybe került.

A Rózsakert területéről 2010-ben került elő az első régészeti emlék, egy késő római ókeresztény temető és a temetőhöz tartozó hat téglasír. Egy hódoltság kori csorgókút is található itt és ide kerülnek majd az újonnan feltárt edények is.