Te + Én

Így kezeljük a manipulatív embereket

Manipulátorok lehetnek a szülők, a partnerek, vagy a gyermekek. A manipuláció  megmutatkozhat enyhébb és erőszakosabb formában is, célja gyakran az, hogy érvénytelenítse a perspektívánkat, lekicsinyelje az erőnket. Hogyha manipulatív viselkedéssel van dolgunk, célszerű a következő négy alapelvet követnünk: legyünk tisztában a jogainkkal és korlátainkkal; világos határokat állítsunk fel, és ezt lehetőleg minél semlegesebb módon tegyük; ismerjük fel és kerüljük el a másik személy arra irányuló erőfeszítéseit, hogy fokozza a konfliktust; mindig gondoskodjunk a biztonságunkról.

Első a biztonság

A manipulatív személyekkel szemben, különösen ha gyakran dühösek vagy könnyen ingerelhetők, az első elv a biztonság. Keressünk egy olyan személyt, akiben megbízunk, és magyarázzuk el neki a helyzetet. Előfordulhat, hogy fizikailag is el kell távolodnunk a másik embertől, és fel kell állítanunk a fizikai határokat: hagyjuk el a szobát, a lakást, állítsuk le az autót, ha szükséges, vagy csak harmadik fél jelenlétében kommunikáljunk. Jelöljük ki azokat a határokat, amelyek segítenek megőrizni a biztonságunkat, valamint a nyugalmunkat.

Fotó: iStock.com/Giulio Fornasar

Fotó: iStock.com/Giulio Fornasar

Ne menjünk bele a harcba

A nem-harcos megközelítés alkalmazása azt is jelenti, hogy nem támadunk vissza, amikor megtámadnak. Ne vitatkozzunk a tényeken, inkább hallgassuk meg a másik felet, és tükrözzük vissza az érzéseit a saját szavainkkal. Próbáljuk meg felvenni és újra átfogalmazni az álláspontját, de ne reagáljunk rá még akkor sem, ha nem értünk egyet a másik értelmezésével; az értelmezés mögött rejlő érzelmekhez próbáljunk inkább kapcsolódni. Még azt is megkérdezhetjük a másik személytől, hogy teljes mértékben megértettük-e az üzenetét.

Álljunk ki a saját nézőpontunk mellett

Amikor a saját nézőpontunkról beszélünk, mindig „én” állításokban, fogalmazzunk, amelyek tükrözik a saját igazságunkat, de nem hibáztatják a másikat és nem ítélkeznek felett. Előfordulhat, hogy nehéz megtartanunk a saját perspektívánkat a torzítások, túlzások vagy érzelmi intenzitás közepette, de ne  feledjük, jogunk van a véleményünkhöz, a szükségleteinkhez és a szükségleteink kifejezéséhez, valamint jogunk van ahhoz, hogy mindezeket tiszteletben tartsák. Jogunkban áll nemet mondani.

Fogalmazzuk meg, mire volna szükségünk a másiktól: bocsánatkérésre, annak megváltoztatására, ahogy bánik velünk, vagy a perspektívánk elismerésére. Tegyük egyértelművé, hogy felelősek vagyunk a választásainkért, ahogyan a másik személy felelős a saját viselkedéséért. Ne hagyjuk, hogy a másik személy megpróbálja elterelni a szót, témát váltson, vagy zavarba hozzon, esetleg elhárítsa a felelősséget. Lehet, hogy nem könnyű, de ragaszkodjunk az eredeti nézőponthoz. Fókuszáljunk magára a konfliktusra, és ne vitatkozzunk magán a vitán vagy az érvelésen.

Állítsunk fel határokat

Amikor manipulatív személlyel van dolgunk, az egyik legfontosabb teendő, hogy világosan, következetesen és ítéletmentesen képviseljük a határainkat. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nem olvassuk el az emaileket, vagy elhatárolódunk a késői telefonhívásoktól. Ne vitatkozzunk azon, hogy jogosak-e vagy ésszerűek-e ezek a határok, egyszerűen csak mondjuk el, hogy fontosan nekünk. Ugyanakkor legyenek egyértelmű következményei, hogyha megsértik a határainkat, például: „Ha kiabálsz velem, akkor el kell mennem, mert így nem tudok veled beszélni.” Tegyünk hozzá pozitív következményeket is: „Ha le tudunk ülni nyugodtan megbeszélni ezt, kellemes délutánt tölthetünk együtt. ” Ugyanakkor érdemes tisztában lennünk azzal is, hogy nem minden helyzetet lehet megoldani. Olykor a legjobb és a legtöbb, amit tehetünk, hogy elsétálunk, és megszakítjuk a kapcsolatot.